Presentation

(for english please go to "Summary")

Företaget grundades av Per-Ulrik Wier med avsikt att äga och förvalta fastigheter och aktieinnehav i potentiella små och medelstora företag.

Per-Ulrik har lång erfarenhet från olika befattningar inom svenskt näringsliv bland annat som Divisionschef, Verkställande Direktör samt Styrelseordförande för ett flertal internationella verksamheter inom bland annat ABB och Volvo CE.