Presentation

(for english please go to "Summary")

Företaget grundades av Per-Ulrik Wier med avsikt att äga och förvalta fastigheter och aktieinnehav i potentiella små och medelstora företag.

Per-Ulrik har lång erfarenhet från olika befattningar inom svenskt näringsliv bland annat som Divisionschef, Verkställande Direktör samt Styrelseordförande för ett flertal internationella verksamheter inom bland annat ABB och Volvo CE.

WIER Group AB består idag av moderbolaget, tre dotterbolag, två dotter-dotterbolag samt direkta eller indirekta innehav i ca 10 produktägande bolag.